Plasstyper og priser

Skoleåret 2020/21

5 dager pr uke – 3230,- pr mnd

4 dager pr uke eller ettermiddag hel uke – 2780,- pr mnd

3 dager pr uke – 2060,- pr mnd

2 dager pr uke eller formiddag hel uke – 1600,- pr mnd

Ekstra dag – 170,- pr dag

Ekstra morgenplass – 80,- pr dag

20% søskenmoderasjon på barn nr. 2