Om oss » Plasstyper og priser

Plasstyper og priser

2 dager pr uke eller formiddag hel uke - 1600,- pr mnd
3 dager pr uke - 1950,- pr mnd
4 dager pr uke eller formiddag hel uke - 2600,- pr mnd
5 dager pr uke - 2940,- pr mnd

         Ekstra dag - 170,- pr dag
         Ekstra morgenplass - 80,- pr dag

         20% søskenmoderasjon på det eldste barnet

Mjøndalen Idrettsforening © 2004-18

Innholdsoversikt - Siteman CMS